• Yazan : ![.»ChOqTa-Tikky«.]!
  olLDuqu KadaR olLmaDığı kaDeR < ; )
 • Yazan : - ßâtûhân Qktây . #
  ßu SaaTTén Sonra Ben TRén Gibi GecERim , SenDé Öküz gißi ßaKaRSın .. ; )
 • Yazan : - ßâtûhân Qktây . #
  Bir k?dının ?klınd?kini y?pm?sını; S?dece geciktirebilirsin, Engelleyemezsin!!
 • Yazan : ~ `.YøqK ßîî$éy.´ x!
  ~ ßén ßîîRîînîî ôlLDûRDûm îîCîîmDé ; ~ Q KâdâR âCîîtmîîS Kîî Cân ' îîmîî ; Sôn âRzû ' Sûnû SôrmâDân âlLDîîmw Cân ' îînîî ! ~ ALLAH ßîîlLé SôrmâyâCâk héSâßîînîî !
 • Yazan : y0k.ßiiSéy !
  MéyhânéDékî TâßûRéyîî KûCûmSéméyîînN Q MûtlLûlLûqK âRâyânlLâRîînN ! TâhT ' ııdııR !
 • Yazan : Kaptan
  Hayat bana öyle bir celme taktiki diz çöktü gülüşlerim :)
 • Yazan : SAVCI
  Rahat Bir Kafanın Dört Sırrı Var ; Aynen, Boşver, Neyse, EyvAllah . .
 • Yazan : SAVCI
  Eyvallah" ne güzel bi sözdür. Bazen kabulleniş , bazen boş veriş , bazen de yol veriş.. Ama sonunda hep bi rahata eriş ...
 • Yazan : SAVCI
  Benim İmza Attığım Kalbe Kimse Şair Olamaz..!
 • Yazan : -Sérkáñ.ÚñwéR !!
  warLıqına ELhamdüLiLLah Séwdiqim Séni SéwiyoRum yaqmuRum x3
 • Yazan : -YáqmurSéñsííz !!
  ßiir Cift Gözé a$ıık ßütün GözLéré Körüm - Sérkánıım !! .x3 Sitémiz Hépimizé HayırLı oLsun !! ; )
100